Blog

Wat als de schaakcomputer de behandeling zou plannen

Wat als de schaakcomputer de behandeling gaat inplannen?

In 1985 werd de eerste schaakcomputer ontwikkeld. Tegenwoordig is het zo vanzelfsprekend dat een schaakcomputer beter kan schaken dan een goede schaakspeler. Het is zelfs niet meer dan logisch dat een schaakcomputer met 5, 10 of 100 mensen tegelijk kan schaken. Bovendien kan hij tientallen stappen vooruitdenken en meerdere strategieën uitproberen om zo van iedereen te kunnen winnen. Continue reading

Begroten formatie behandelaren

Het bepalen van de formatie van behandelaren op basis van gemiddelden is verleden tijd.

Veel organisaties worstelen met het begroten van de formatie voor behandelaren in de revalidatie. Er zijn allerlei rekenmodellen bedacht, door organisaties zelf en door externe partijen. In de GRZ zien we dat de formatieberekening veelal wordt gebaseerd op de oude ZZP 9, gecorrigeerd voor de gemiddelde inzet van behandelaren Continue reading

De digitale behandelkaart

Wijzigen van het revalidatieprogramma leidt automatisch tot een nieuwe planning!

Roosterplatform heeft een digitale behandelkaart ontwikkeld. Via deze behandelkaart kunnen planners en behandelaren de behandelprogramma’s en zorgpaden van de revalidant eenvoudig starten en aanpassen.

Digitale behandelkaart.

Bij opname krijgt elke revalidant een revalidatieprogramma (zorgpad) op basis van de triage door de SO Continue reading