Blog

Anders denken, Anders doen!

Geregeld wordt aan mij gevraagd wat eigenlijk het verschil is tussen het plannen met een digitaal planbord en plannen met Roosterplatform.
Als ik deze vraag krijg, dan denk ik meestal: “heb je even?” De verschillen zijn namelijk veel en groot!

Goed plannen = optimaal afstemmen

Om elkaar goed te begrijpen is het handig om allereerst te vertellen wat wij bedoelen met plannen.  Roosterplatform beschouwt plannen als hét middel om vraag en aanbod op optimale wijze op elkaar af te stemmen.  Dat wil zeggen dat wij vinden dat goed plannen gaat over het optimaal afstemmen van de beschikbaarheid van de behandelaar, het middel en de ruimte (het aanbod) op de vraag van de cliënt (het behandelprogramma).  Zodat de juiste medewerkers, op het juiste moment, op de juiste plek met het juiste middel professionele zorg kunnen bieden aan de cliënt.

Goed plannen = integraal perspectief cliënt + behandelaar + planner + arts + organisatie

Deze optimale afstemming van aanbod op vraag heeft nadrukkelijk niet alleen betrekking op efficiëntie. Natuurlijk gaat goed plannen over het transparant maken van de capaciteit en het proactief inzicht geven in de (niet) passende bezetting.  Om eerlijk te zijn vinden wij dit pas het begin van plannen. Wij vinden het noodzakelijk om de volle breedte en complexiteit van planningsvraagstukken mee te nemen in de planning. Deze planningsvraagstukken worden door ons integraal benaderd. Plannen gaat wat betreft Roosterplatform dus nadrukkelijk naast het efficiënt inzetten van de medewerkers, ook over het plezierig en zorgvuldig plannen van de behandelingen en agenda’s.  Om deze kwaliteit van de planning te garanderen zijn de wensen en eisen van cliënten, behandelaren, artsen én organisatie medebepalend voor de planning.

Plannen is dus een middel om kwantitatief én kwalitatief aanbod en vraag optimaal te matchen.

Echt goed plannen is met een digitaal planbord onmogelijk

Een planner die plant met behulp van een digitaal planbord moet met beperkte inzichten zorgdragen voor een optimale planning. Bij het plannen met een planbord is de planner eigenlijk de hele dag bezig een te moeilijke sudoku te leggen. Elke afspraak wordt door de planner op het planbord gepland. En elke wijziging in het behandelprogramma van een cliënt, moet één voor één worden afgehandeld. Bovendien betekent elke wijziging in de beschikbaarheid veel puzzelen, herplannen en laten vervallen van afspraken. Een planner met een planbord is daardoor een groot deel van de dag bezig met het verschuiven en herplannen van afspraken. Tijdens het plannen rekening houden met alle kwaliteitsaspecten is voor een planner vaak onmogelijk, doordat een planner geen overzicht heeft over en inzicht heeft in alles wat te maken heeft met de planning.

Goed plannen kan alleen geautomatiseerd

Roosterplatform heeft het denken over de planning daarom omgedraaid. De computer neemt het puzzelwerk over. Om dat goed te kunnen, zijn alle wensen en eisen geborgd in de software. Behandelaren en artsen hebben daarmee veel invloed op hetgeen er gepland moet worden en hoe ze dat gepland willen hebben. De software legt vervolgens de hele puzzel. De functie van de planner schuift daardoor op van planner naar capaciteitscoördinator.

Doordat Roosterplatform geautomatiseerd de hele planpuzzel legt, op basis van de vooraf geformuleerde eisen, worden de behandelingen beter gepland, de agenda’s plezieriger en de organisatie doelmatiger.

Ik kan hier uren over praten, dus mocht je meer willen weten, neem vooral contact met me op.

saskia@roosterplatform.nl / 085 808 11120

En dat kan vanzelfsprekend ook via teams, zoom, google hangout of skype!

 

 

Een efficiënte planning levert geld op!

Vraag eens aan een manager uit de logistieke branche wat het oplevert als hij iets efficiënter zou omgaan met zijn resources. Zijn antwoord zal zijn, ‘het  optimaliseren  van processen is mijn baan, want het is onze levensader, ons bestaansrecht’.  Hoe efficiënter de organisatie is georganiseerd, hoe hoger de winst zal zijn. En daarmee bepaalt de efficiëntie  het voortbestaan van de organisatie. Als dit niet op orde is, zullen de kosten omlaag moeten. Oftewel, met minder personeel hetzelfde werk doen, waardoor iedereen nog harder moet werken.

Precies ditzelfde geldt ook binnen de zorg.

De personen die bezig zijn met het inplannen van de behandelingen van cliënten, de behandelaren, en de ruimtes en middelen, zijn cruciaal voor de effectiviteit van een zorginstelling. In de logistieke branche is hiervoor een speciale functionaris aangesteld, met een achtergrond in logistiek en capaciteitsmanagement. In een zorgorganisatie wordt dit er vaak door iemand ‘even bij gedaan’.

Echter, ook in de zorg  is de effectiviteit bepalend voor de inkomsten en het voortbestaan van de organisatie.
Organisaties vragen regelmatig of Roosterplatform niet erg duur is? Mijn antwoord is dan volmondig: ‘Nee, juist het tegenovergestelde!’
Uit de businesscase die achter Roosterplatform zit, blijkt dat het voor de cliënt, behandelaren  én organisatie goed is als Roosterplatform de agenda’s efficiënt en gebalanceerd plant.


De client centraal als uitgangspunt, hou toch op!

De stewardess vertelt voordat het vliegtuig vertrekt om, in geval van nood, eerst het zuurstofmasker op je eigen mond te zetten alvorens je je kind helpt met zijn zuurstofmasker. Dit zijn zorgvuldig uitgedachte procedures! Je kunt anderen immers niet helpen als het niet goed gaat met jezelf.  

Dit geldt ook voor zorginstellingen. Een instelling moet eerst gezond zijn en goed functioneren, om daarna de juiste aandacht en tijd te kunnen geven aan de client. En we weten allemaal dat dit het liefst is wat we willen! Net zo graag als een ouder wil dat het goed gaat met zijn kind, maar toch eerst bezig moet met zijn eigen zuurstofmasker. En dat is heel erg lastig, omdat het zo tegennatuurlijk voelt.

Dus we moeten eerst bezig zijn met een gezonde en goed functionerende organisatie. Hiervoor is het efficiënt omgaan met je bronnen de sleutel. In de zorg hebben we het dan over behandelaren, artsen, zorgprofessionals, locaties, ruimtes, middelen, etc. Als we dit optimaal weten in te zetten, komen we automatisch op het punt, dat we dan écht naar de cliënt kunnen gaan kijken en de juiste zorg op het juiste moment door de juiste persoon kunnen gaan leveren.

Dit is het uitgangspunt van Roosterplatform. De mensen die bezig zijn met het plannen van al deze activiteiten in agenda’s van cliënten en behandelaren, extreem goed gereedschap (software) geven om efficiënt te kunnen plannen. Roosterplatform biedt software die de organisatie ondersteunt om via deze tweetraps raket bij te dragen aan betere zorg!

Geen vieze woorden

OK, we zijn het er dus over eens dat efficiëntie leidt tot meer inkomsten, wat vervolgens weer leidt tot daadwerkelijk betere zorg.  Efficiëntie en geld zijn dus geen vieze woorden.

Het is cruciaal dat iedereen, die in de zorg werkt, dit begrijpt en ondersteunt.  Pas dan kunnen we de zo noodzakelijke aandacht en zorg voor de cliënt leveren. Pas dan kunnen we de juiste mensen aan het werk zetten, met de juiste software oplossingen, om dit goed te ondersteunen.

Roosterplatform is zo’n oplossing. De afgelopen 15 jaar hebben we onze planmotor voortdurend doorontwikkeld, om vlot een goede, zinnige, efficiënte en gebalanceerde planning in elkaar te zetten.  Zonder goede software is dit, week in week uit, een hels karwei. Vraag dat maar eens aan de mensen die plannen in de zorg. Roosterplatform klaart deze klus volautomatisch. We hebben dit bereikt door 15 jaar lang enorm te investeren in tijd en mensen. Deze ontwikkeling zal de komende jaren nog volop doorgaan waarmee we zorgen dat Roosterplatform de organisaties nog veel beter volautomatisch kan ondersteunen bij het efficiënt plannen. Dit is dan ook de basis van de hoge kosten voor Roosterplatform.

Daar staat ook wat tegen over!  Er is grote winst voor client, behandelaar en organisatie. Deze winst is niet (alleen) in geld uit te drukken. Voor de cliënt betekent dit meer zorg, op momenten die beter zijn afgestemd op zijn of haar behoefte. Voor de behandelaar betekent dit gemakkelijker afspraken inplannen,  beperken van uitval en een beter aaneengesloten agenda. Voor de organisatie betekent dit een optimale inzet van de resources en grip op client en behandelaar tevredenheid. Roosterplatform kan dit balanceren en elke week  in de  planningen terug brengen

Het team van Roosterplatform

Ons team is samengesteld uit professionals, die 25 jaar ervaring hebben opgedaan in verschillende branches van E-commerce, Machine Learning en Zorg. En juist dit is een belangrijk ingrediënt voor het succes van Roosterplatform, het associëren en combineren van al deze ervaringen en branches. Want de parallellen met andere branches zijn verbazingwekkend groot. Dus laten we daar van leren!

Een oproep vanuit ons hart, overtuigd, gedreven en gepassioneerd. Graag willen we in gesprek om uitleg te geven over onze businesscase en over de werking van onze software en wat dat kan betekenen voor jullie organisatie. Welke veranderprocessen dit triggert en wat het oplevert.

Roosterplatform
Herman de Jager

 


Wilt u weten wat roosterplatform voor u kan betekenen? Voor meer informatie klik hier of neem contact met ons op.

De MSR en de GRZ zijn gewoon gelijk!

Roosterplatform heeft bij meerdere Medisch Specialistische Revalidatiecentra (MSR) de planprocessen geanalyseerd. Bij Merem heeft Roosterplatform daadwerkelijk kunnen schaduw draaien en daarmee onderzocht of de software geschikt is voor de MSR. Zowel Merem als Roosterplatform zijn tot de conclusie gekomen dat onze software de MSR kan plannen. Het enige relevante verschil Continue reading

Wat als de schaakcomputer de behandeling zou plannen

Wat als de schaakcomputer de behandeling gaat inplannen?

In 1985 werd de eerste schaakcomputer ontwikkeld. Tegenwoordig is het zo vanzelfsprekend dat een schaakcomputer beter kan schaken dan een goede schaakspeler. Het is zelfs niet meer dan logisch dat een schaakcomputer met 5, 10 of 100 mensen tegelijk kan schaken. Bovendien kan hij tientallen stappen vooruitdenken en meerdere strategieën uitproberen om zo van iedereen te kunnen winnen. Continue reading

Begroten formatie behandelaren

Het bepalen van de formatie van behandelaren op basis van gemiddelden is verleden tijd.

Veel organisaties worstelen met het begroten van de formatie voor behandelaren in de revalidatie. Er zijn allerlei rekenmodellen bedacht, door organisaties zelf en door externe partijen. In de GRZ zien we dat de formatieberekening veelal wordt gebaseerd op de oude ZZP 9, gecorrigeerd voor de gemiddelde inzet van behandelaren Continue reading

De digitale behandelkaart

Wijzigen van het revalidatieprogramma leidt automatisch tot een nieuwe planning!

Roosterplatform heeft een digitale behandelkaart ontwikkeld. Via deze behandelkaart kunnen planners en behandelaren de behandelprogramma’s en zorgpaden van de revalidant eenvoudig starten en aanpassen.

Digitale behandelkaart.

Bij opname krijgt elke revalidant een revalidatieprogramma (zorgpad) op basis van de triage door de SO Continue reading